9 katuse pesu

Katuse pesemine samblast ja katuse katmine ainega, mis ei lase hilisemalt katusepinnale
sambla ja muude elusorganismidel nii lihtsalt tekkida. Väga mõistlik oleks katus enne
päikesepaneelide paigaldamist pesta ja töödelda katusepind sambla tõrjet takistava ainega.