Vundamendiks nimetatakse hoone maa-aluseid kandekonstruktsioone. Kôikidel vundamentidel on üks ja sama otsatarve – toimida ehitise kindla alusena kogu selle eluea jooksul.

Krundi pinnas ja hoone raskus/eripära dikteerib konkreetse vundamendi valiku. Oluline on teostada pinnase geoloogiline uuring enne projekteerimis- ja ehitustöid. Eestis esineb pôhiliselt liiva-, savi-, pae- ja moreenpinnast. Erinevate pinnasetüüpide puhul tuleb eri kihte ja nende paksust eraldi hinnata. Ei tasuks ka unustada radoonimôôdistusi, elamusse sattunud radoon vôib pikaajaliselt toimides kahjustada inimese tervist. Radoon on värvita ja lõhnata inertne radioaktiivne mürk-gaas ning on maailmas esikohal kopsuvähi põhjustajana.

Vundamendi maapealne osa oleks hea kui oleks 60cm maapinnast üleval pool, siis ei pritsi vihmavee piisad pori seinale ja sein püsib puhtana ja kuivana. Eriti oluline on see puitvoodriga majade puhul, nii püsib alumine laudis kuivana, mis tagab laudisele pikema eluaja.

Vundamentide liigitus

Lintvundadament ehk enim kasutatav vundamendi liik eestis
Kasutatakse eelköige raskete vahelagede vôi seintega hoonete ehitamiseks. Mitte just kôige odavam vundamendi ehitamise viis oma töömahu tôttu, siiski Eestis eramute ehitusel väga levinud. Keldri puhul on lintvundament ainumôeldav. Lintvundament vôib olla monoliitne vôi kokkupandav.

Plaatvundament
Plaatvundamenti kasutatakse peamiselt nôrgematel pinnastel eramajade vundamendina. Plaatvundamendi ehitus nöuab suurt materjalikulu, betoon valatakse kogu hoone alusele pinnale. Nii tekib justkui üks suur plaat mida on vôimalik kasutada ka pôrandana, näiteks garaažides, saunas ja eluruumides.

Vaivundament
Sobib eelkôige suurte tööstus- ja büroohoonete puhul. Vaivundamendi kôrge hind ja töömahukus käib tavaliselt eramajade ehitajaile üle jôu. Samas on selline vundament suure kandvusega ja väga vastupidav. Vaivundament koosneb raudbetoonist vaiadest, mis on armeeritud ja vôivad ulatuda mitmekümne meetri sügavusele. Eriti hea lahendus siis kui maapind on ebastabiilne.

Terasvaivundament
Terasvaiade eeliseks on kiire paigaldus ja madal vibratsioon paigaldusel. Seega ideaalne kasutada vanade hoonete renoveerimisel ning ka sel juhul kui hooned on väga lähestikku vôi piiratud juurdepääsuga. Terasvailahendus hoonetele on üks parimaid kuna paigaldus on kiire, kindel ja kulu kokkuhoidlik.