Amisor OÜ on väike ehitusettevõte, mis on orienteeritud Eesti siseturule. Ettevõtte peamiseks tegevusalaks on peatöövõtu teenuse pakkumine „võtmed kätte“ meetodil ning alltöövõtu teostamine üldehituse ja siseviimistluse töödele.

Amisor OÜ teostab töid nii äri- kui erakliendile, tehes ehitustöid alates üksikute ruumide remondist ja lõpetades hoone täismahulise ehitusega. Ettevõte tagab kliendile Eestis kehtivatele ehitusnormidele ja ehitusseadusest tuleneva garantii.

Amisor OÜ missiooniks on ehitaja- ja kliendivaheline koostöö. Rahulolev klient on meie rõõmuks ja parimaks reklaamiks ettevõttele. Ehitusalaste probleemide tekkimisel ja otsuste vastuvõtmisel oleme alati valmis nõu andma!

EU Certificationi poolt väljastatud vastutussertifikaat on Amisor OÜ-le väljastatud tunnustus, mille alusel kuulub ettevõte 7,9% Eesti edukama hulka ja ettevõtte kliendid võivad olla veendunud, et ettevõte on täitnud regulatiivsed kohustused asjakohasel viisil.

Amisor OÜ on väike ehitusettevõte, mis on orienteeritud Eesti siseturule.

Ettevõtte peamiseks tegevusalaks on peatöövõtu teenuse pakkumine „võtmed kätte“ meetodil ning alltöövõtu teostamine üldehituse ja siseviimistluse töödele.

Võtke ühendust